Меню Затваряне

Обръщение на директора на СУ „Христо Ботев“ – Светлана Петрова към родителите

Уважаеми родители,В последните години, ръководството на училището, педагогическите специалисти и вие, успяхме да изградим здрава и неразрушима връзка, водени от идеята да направим училищния живот…

ГРАФИК за провеждане на часовете в електронна среда – СУ“Христо Ботев“ – Ветрино – V – ХІІ клас

Учителите работят с класовете, следвайки разпределението на часовете в утвърденото седмично разписание за ІІ уч.срок.ЦДО – учителите могат да работят и в сутрешните часове на…

Мерки за поддържане на дистанционен учебен процес

Дистанционно обучение се поддържа чрез:Възможностите на електронния дневник – електронна платформа Shkolo.bg.Затворени групи, по класове, във Фейсбук.Възможностите на електронните учебници.Класните ръководители и учителите в ЦДО…