Меню Затваряне

Месец: март 2020

ГРАФИК за провеждане на часовете в електронна среда – СУ“Христо Ботев“ – Ветрино – V – ХІІ клас

Учителите работят с класовете, следвайки разпределението на часовете в утвърденото седмично разписание за ІІ уч.срок.ЦДО – учителите могат да работят и в сутрешните часове на…

Мерки за поддържане на дистанционен учебен процес

Дистанционно обучение се поддържа чрез:Възможностите на електронния дневник – електронна платформа Shkolo.bg.Затворени групи, по класове, във Фейсбук.Възможностите на електронните учебници.Класните ръководители и учителите в ЦДО…