Меню Затваряне

Въпросник за тормоза в училище

 Уважаеми ученици, въпросникът, който ви предлагаме, се отнася до взаимоотношенията в класа. Моля, отговорете на всеки въпрос. Тук няма правилни и неправилни отговори. От значение…

Училищен плод и училищно мляко

ОБЯВЛЕНИЕза набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“Обявление №455/15.05.2019 на Директора на СУ“Христо Ботев“ с.Ветрино за набиране…

Занимания по интереси

Информация и сроковеИнформация за училищата във връзка с информационната система (електронната платформа) за заниманията по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образованиеИзборът на занимания по интереси…