Меню Затваряне

Обръщение на директора на СУ „Христо Ботев“ – Светлана Петрова към родителите

Уважаеми родители,

В последните години, ръководството на училището, педагогическите специалисти и вие, успяхме да изградим здрава и неразрушима връзка, водени от идеята да направим училищния живот желан, пълноценен и смислен за нашите деца, ежедневието им да бъде щастливо и да ги подготвим за бъдещия им живот. Това ефективно взаимодействие между нас се оказа решаващо в извънредните обстоятелства, които връхлетяха в нашия живот и ни принудиха да учим, да работим и да живеем по начин, който едва ли някой някога си е представял. През тази учебна година ние бяхме планирали да ви поканим в часовете, да станете част от учебния процес, от заниманията ни по интереси, от чествания и тържества, без дори да подозираме, че ще се наложи вие да сте съществена част от организацията на всички тези дейности и без вас, особено в началния етап, да не можем да провеждаме всекидневното обучение на децата. Днес, отговорно можем да кажем, че ние, заедно, успяхме. Благодарение на креативността, отговорността и всеотдайността на нашите учители и на вашата съпричастност, скъпи родители, ние, СУ „Христо Ботев“ Ветрино, не само, че нямаме загубен нито един учебен ден, но успяхме във времето да усъвършенстваме и осъвременяваме електронното обучение така, че да сме на висотата, на която провеждат обучението си най-добрите училища в България.

БЛАГОДАРЯ ВИ, РОДИТЕЛИ!

Без вас това нямаше да е възможно! Днес, след два месеца отдалечено обучение 55,4% от вас казват, че не срещат никакви трудности с обучението на децата им в електронна среда, а 37% съжаляват, че нямат достатъчно време да се ангажират с електронното обучение на децата си. Отчитате предимствата на електронното обучение, но преценявате, че негов основен недостатък е липсата на социални контакти на учениците /71%/; 64,8% прекарват от 1 до 3 часа в помощ на своето дете; 32%  общуват по-често от преди с учителите; 40% считат, че родителите имат по-ясен поглед върху учебния процес; 79,2% казват категорично, че получават достатъчно подкрепа и указания от класните ръководители и учителите по предмети.

Анкетите, които проведохме, ежедневните отчети на учителите, консултациите на педагогическия съветник и психолога, разговорите на учителите с вас, наблюденията на зам.директора по учебната дейност г-жа Бъчварова и моите проверки категорично ни водят към неоспоримия извод, че отдалеченото обучение на учениците от СУ „Христо Ботев“ Ветрино е успешно и това е резултат на ефективното взаимодействие между педагогически специалисти, родители и ученици. Този извод е много важен за всички нас, защото стана ясно, че в условията на дистанционно обучение ще трябва да изминем и пътя на финалната права от учебната година.

Обръщам се към вас, уважаеми родители, с молба да мобилизираме сили, да свалим напрежението там, където е създадено, да мотивираме децата си, да продължим добронамереното общуване, за да посрещнем с достойнство и гордост най-светлия празник в българския календар – 24 май и да се поздравим с успешен край на учебната 2019/2020 година. От името на целия педагогически състав на училището ви гарантирам, че всички пропуски на учениците ще бъдат качествено компенсирани през следващата учебна година и всички неизпълнени дейности ще бъдат осъществени.

Вярвам, че заедно ще успеем!

Последвайте ни и харесайте: