Меню Затваряне

Мерки за поддържане на дистанционен учебен процес

 1. Дистанционно обучение се поддържа чрез:
 • Възможностите на електронния дневник – електронна платформа Shkolo.bg.
 • Затворени групи, по класове, във Фейсбук.
 • Възможностите на електронните учебници.
 1. Класните ръководители и учителите в ЦДО от начален етап – I – IV клас – работят в групите на класовете си, като активно търсят съдействието на родителите.
 2. За учениците от V до XII клас:
  • Учителите работят с класовете, следвайки разпределението на часовете в утвърденото седмично разписание за втори учебен срок, като променяме само началния час:

I час – от 8,30;

II час – от 9,30

III час – от 10,30;

IV час – от 11,30;

V час – от 12,30;

VI час – от 13,30;

VII час – от 14,30;

С възможности за почивка между часовете.

 • В следобедните часове учениците могат да комуникират с учителите си в ЦДО.
 1. Определяме в следобедните часове и график за консултации – групови и/или индивидуални:
  • Понеделник – български език и литература, английски език, руски език.
  • Вторник – математика, информационни технологии, физика и астрономия.
  • Сряда – история и цивилизация, география и икономика, философия. –
  • Четвъртък – човекът и природата, БЗО, ХООС.
  • Петък – професионални предмети, музика, изобразително изкуство.

 

ЗА ДИРЕКТОР СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД-347/28.01.2020 Г. –

                                СЕВДАЛИНА БЪЧВАРОВА – ЗДУД:

Последвайте ни и харесайте: