Меню Затваряне

Начало

СУ „Христо Ботев“ с.Ветрино е училище с традиции и поглед в бъдещето. Основна цел през годините винаги ни е била да постигаме уют и комфорт за всички страни в образователния процес – ученици, учители и родители; да осъществяваме дейностите си поставяйки ученика в центъра на мислите ни, на действията ни, на процесите и събитията. Искаме и работим за това всеки ученик да носи в сърцето си до дълбока старост спомените от преживяното тук, да се гордее, че е завършил нашето училище и ние да сме горди от техните успехи в професионален и личен план. 

Светлана Петрова

Директор на СУ „Христо Ботев“

Мисия на училището

Да изгражда щастливи личности – интелектуалн, емоционално, духовно, нравствено и физически развити, успешно реализиращи се в личностен и професионален план като активни, съвременни граждани, успешно общуващи в обществото, управляващи собствения си живот понастоящем и в бъдеще; възпитани в дух на родолюбие и модерно и позитивно виждане за света. Да работи за придобиване на професионални компетентности, позволяващи на учениците да се реализират успешно на пазара на труда с нагласа и мотивация за учене през целия живот.

Визия на училището

Конкурентноспособно средно училище, развиващо различните видове интелигентности в условията на модерно обучение, осигуряващо качествена общообразователна и професионална подготовка на учениците от община Ветрино; работещо по приобщаващото образование с творческа среда за откриване, насърчаване и развитие на заложбите и способностите на всеки ученик; училище с позитивен училищен живот и утвърдено ученическо самоуправление и действащ обществен съвет.