Меню Затваряне

История

Килийното училище в църквата

Средно училище „Христо Ботев“ с.Ветрино има сравнително дълга история. Началото на идеята за училището се свързва с 1863г, когато за първи път се извършва богослужение на български език. Осъзнатата необходимост от самостоятелна църква се осмисля и бързо се подема акция между българите за събиране н средства за строеж на на храм и стая за училище. През 1870г. е открито първото българско килийно училище в с.Ветрино. За първи учител е назначен Атанас Мирчев от с.Невша.

Просветните дейци във Ветрино не се задоволяват с постигнатото и през 1872г. се открива, в новопостроена сграда, светско училище/в сградата днес се помещава ЦДГ“Васил Левски“/.

Основното училище „Христо Ботев“ е построено през 1935г. като масивна двуетажна сграда. През 1961 г. училището е нaдстроено с още един етаж и разширено със северно крило.Новата сграда

През учебната 1983/1984г. основното училище прераства в средно общообразователно. През годините се присъединяват ученици от с.Средно село, с.Момчилово и с.Млада гвардия, където са закрити основните училища. По настоящем в Училището учат ученици и от останалите села в общината.

През учебната 2003/2004 година завърши своето обучение вторият випуск с профил „Информатика“.

През 2006 година с решение на Общинския съвет училището е определено за средищно

В момента в училището се обучават над 300 ученика в 12 паралелки от I до XII клас, от които четири професионални – по специалността „Административно обслужване“ в IX и X, XI и XII клас. През юбилейната 2007/2008 учебна година, когато се навършиха 25 години от създаването на средното училище във Ветрино, завърши своето обучение първият випуск с професионална подготовка.

През този дълъг период от историята, учениците неведнъж са постигали успехи в различни области – на науката, културата и спорта – издигайки авторитета на СУ „Христо Ботев“