Задача 2. Училищната телевизия във вашето училище си е разделила работата в няколко офиса.
Необходимо е да се конфигурират двете подмрежа за отделите Администрация и Реклама.
За да се определи мястото на компютъра към коя мрежа принадлежи, трябва да се въведат IP адресите и съответните им Gateway-и (шлюзове) 192.168.3.1 и 192.168.5.1.
Конфигурирайте всички компютри в техните отдели. Като посочите избрания от вас компютър, въведете IP адрес и Gateway, който да го идентифицира. Направете проверка чрез бутона "Провери" дали всички компютри са конфигурирани.
Ако всички IP адресите и Gateway-и са въведени коректно, компютрите ще си променят екраните в съответната подмрежа.


отдел Администрация
отдел Реклама