Задача 1. Във вашето училище има сървър, който обслужва вътрешната мрежа с адрес 192.168.1.1.
Конфигурирайте всички адреси на компютрите в компютърния кабинет, така че да се свържат със сървъра на училището.
Като посочите избрания от вас компютър, въведете нужния IP адрес. Направете проверка чрез бутона "Провери".
Ако IP адресите са правилно въведени, на компютъра ще се промени екрана и ще се види светлинна индикация за връзка с локалната мрежа.