Меню Затваряне

Учители

Севдалина Бъчварова

Длъжност: Директор

Образование: висше - магистър
Специалност: Български език и литература
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Надежда Спасова

Длъжност: Старши учител в начален етап на основното образование

Образование: висше - бакалавър
Специалност: Начална училищна педагогика
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Мариана Янкова

Длъжност: Старши учител в начален етап на основното образование

Образование: висше - магистър
Специалност:
1.Руска филология
2.Начална училищна педагогика
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Мария Христова

Длъжност: Учител ЦДО - начален етап

Образование: висше - бакалавър
Специалност: Начална училищна педагогика
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Теменужка Христова

Длъжност: Старши учител в начален етап на основното образование

Образование: висше - магистър
Специалност: Начална училищна педагогика
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Фирдес Хасан

Длъжност: Учител ЦДО - начален етап

Образование: висше - бакалавър
Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика
ПКС: V

Елена Еремиева

Длъжност: Старши учител в начален етап на основното образование

Образование: висше - магистър
Специалност:
1.Начална училищна педагогика
2.Предучилищна и начална училищна педагогика на английски език
ПКС: IV - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Борислава Янкова

Длъжност: Учител в начален етап на основното образование

Образование: висше - магистър
Специалност:
1.Начална училищна педагогика
2.Еколог. Учител по биология
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Нели Иванова

Длъжност: Старши учител в начален етап на основното образование

Образование: висше - магистър
Специалност:
1.Български език и история
2.Начална училищна педагогика
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Назлъ Шериф

Длъжност: Старши учител ЦДО - начален етап

Образование: висше - бакалавър
Специалност: Начална училищна педагогика
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Пламена Георгиева

Длъжност: Старши учител в начален етап на основното образование

Образование: висше - бакалавър
Специалност:
1. Педагог-учител в детска градина и начално училище
2. Начална училищна педагогика с информационни технологии
ПКС: -

Ивелина Иванова

Длъжност: Старши учител по английски език

Образование: висше - магистър
Специалност:
1.Екология и опазване на околната среда и английски език
2.Английски език и литература
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Иванка Пенева

Длъжност: Учител ЦДО - прогимназиален етап

Образование: висше - магистър
Специалност: Биология и химия
ПКС: II - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Петър Петров

Длъжност: Главен учител по информатика и информационни технологии, теоретично обучение

Образование: висше - магистър
Специалност:
1.Математика и физика
2.Математика и информатика
ПКС: II - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Веселина Николова

Длъжност: Учител, общообразователен предмет в гимназиален етап - английски език

Образование: висше - магистър
Специалност: Чуждоезиково обучение - английски език
ПКС: V

Силвия Николова

Длъжност: Старши учител ЦДО - прогимназиален етап

Образование: Висше - магистър
Специалност:
1.Електронна техника и микроелектроника
2.Учител по информационни технологии
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Даниела Трифонова

Длъжност: Старши учител по физическо възпитание и спорт

Образование: висше - магистър
Специалност:
1.Българска филология
2.Физическо възпитание
ПКС: III - ДИКПО Варна

Галина Вичева

Длъжност: Учител ЦДО - прогимназиален етап

Образование: Висше - магистър
Специалност: Химия и физика
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Люба Петрова

Длъжност: Учител ЦДО - прогимназиален етап

Образование: висше - магистър
Специалност: Педагогика на обучението по математика и информатика
ПКС: -

Йовка Павлова

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - български език и литература

Образование: висше - магистър
Специалност: Българска филология
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Лиляна Петрова

Длъжност: Старши учител по математика и физика

Образование: висше - бакалавър
Специалност: Математика и физика
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Милка Шейтанова

Длъжност: Старши учител теоретично обучение

Образование: висше - магистър
Специалност:
1.Начална училищна педагогика
2.Агроном, учител
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Снежа Илиева

Длъжност: Старши учител по математика и информационни технологии

Образование: висше - магистър
Специалност: Математика и информатика
ПКС: I - ДИКПО Варна

Елена Гочева

Длъжност: Старши учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда

Образование: висше - магистър
Специалност: Биология и химия
ПКС: V

Невена Костова

Длъжност: Учител общообразователен предмет в прогимназиален етап - български език и литература и история и цивилизации

Образование: бакалавър
Специалност: Педагогика на обучението по български език и литература и история
ПКС: -

Иван Александров

Длъжност: Старши учител по история и цивилизация и география и икономика

Образование: висше - магистър
Специалност: История и география
ПКС: III

Силвия Митева

Длъжност: Старши учител по технологии и изобразително изкуство

Образование: професионален бакалавър
Специалност: трудово обучение и изобразително изкуство
ПКС: -

Росица Христова

Длъжност: Старши учител по музика

Образование: висше - магистър
Специалност:
1.Ръководство на народни състави
2.Музикална педагогика
ПКС: IV

Иванка Жерева

Длъжност: Старши учител теоретично обучение

Образование: висше - магистър
Специалност:
1.Финанси и кредит
2.Учител по икономика
ПКС: IV

Ивелина Димова

Длъжност: Учител теоретично обучение

Образование: висше - бакалавър
Специалност: Технологично предприемачество и иновации, инженер-мениджър
ПКС: V

доц. д-р Антон Антонов

Длъжност: Учител практическо обучение

Образование: висше - доктор
Специалност:
1.Механизация в земеделието
2.Машинен инженер
3. Екология и защита на околната среда
4. Системи и устройства за опазване на околната среда
ПКС: -

Лятиф Кушчу

Длъжност: Учител теоретично обучение

Образование: висше - магистър
Специалност:
1.Начална училищна педагогика
2.Педагогика - управление на образованието
3.Преподавател - инструктор
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Пенка Благоева

Длъжност: Психолог

Образование: висше - магистър
Специалност:
1.Психолог, учител по психология
2.Консултативна психология
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Красен Добрев

Длъжност: Педагогически съветник

Образование: висше - магистър
Специалност:
1.Психология
2.Социална психология
ПКС: -

Василена Цветкова

Длъжност: Ресурсен учител

Образование: висше - магистър
Специалност:
Специална педагогика
ПКС: IV

Галина Стойкова

Длъжност: Логопед

Образование: висше - магистър
Специалност:
Логопедия
ПКС: -