Меню Затваряне

Учители

Светлана Петрова

Длъжност: Директор

Образование: висше - магистър
Специалност: Начална училищна педагогика
ПКС: I - ДИКПО Варна

Севдалина Бъчварова

Длъжност: Заместник директор по учебната дейност

Образование: висше - магистър
Специалност: Български език и литература
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Надежда Спасова

Длъжност: Старши учител в начален етап на основното образование

Образование: висше - бакалавър
Специалност: Начална училищна педагогика
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Мариана Янкова

Длъжност: Старши учител в начален етап на основното образование

Образование: висше - магистър
Специалност:
1.Руска филология
2.Начална училищна педагогика
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Теменужка Христова

Длъжност: Старши учител в начален етап на основното образование

Образование: висше - магистър
Специалност: Начална училищна педагогика
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Борислава Янкова

Длъжност: Учител в начален етап на основното образование

Образование: висше - магистър
Специалност:
1.Начална училищна педагогика
2.Еколог. Учител по биология
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Елена Еремиева

Длъжност: Старши учител в начален етап на основното образование

Образование: висше - магистър
Специалност:
1.Начална училищна педагогика
2.Предучилищна и начална училищна педагогика на английски език
ПКС: IV - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Нели Иванова

Длъжност: Учител в начален етап на основното образование

Образование: висше - магистър
Специалност:
1.Български език и история
2.Начална училищна педагогика
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Пламена Георгиева

Длъжност: Старши учител в начален етап на основното образование

Образование: висше - бакалавър
Специалност: Педагог-учител в детска градина и начално училище
ПКС: -

Йовка Павлова

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: висше - магистър
Специалност: Българска филология
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Ивелина Иванова

Длъжност: Старши учител по английски език

Образование: висше - магистър
Специалност:
1.Екология и опазване на околната среда и английски език
2.Английски език и литература
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Мария Колева

Длъжност: Учител по английски език

Образование: висше - бакалавър
Специалност: Приложна лингвистика - английски език и немски език
ПКС: -

Лиляна Петрова

Длъжност: Учител по математика и физика

Образование: висше - бакалавър
Специалност: Математика и физика
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Снежа Илиева

Длъжност: Учител по математика и информационни технологии

Образование: висше - магистър
Специалност: Математика и информатика
ПКС: II - ДИКПО Варна

Петър Петров

Длъжност: Главен учител по информатика и информационни технологии

Образование: висше - магистър
Специалност:
1.Математика и физика
2.Математика и информатика
ПКС: IV - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Иван Александров

Длъжност: Учител по история и цивилизация и география и икономика

Образование: висше - магистър
Специалност: История и география
ПКС: -

Елена Гочева

Длъжност: Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда

Образование: висше - магистър
Специалност: Биология и химия
ПКС: -

Силвия Митева

Длъжност: Старши учител по технологии и изобразително изкуство

Образование: професионален бакалавър
Специалност: трудово обучение и изобразително изкуство
ПКС: -

Росица Христова

Длъжност: Старши учител по музика

Образование: висше - магистър
Специалност:
1.Ръководство на народни състави
2.Музикална педагогика
ПКС: -

Даниела Трифонова

Длъжност: Старши учител по физическо възпитание и спорт

Образование: висше - магистър
Специалност:
1.Българска филология
2.Физическо възпитание
ПКС: III - ДИКПО Варна

Иванка Жерева

Длъжност: Старши учител теоретично обучение

Образование: висше - магистър
Специалност:
1.Финанси и кредит
2.Учител по икономика
ПКС: -

Ивелина Димова

Длъжност: Учител теоретично обучение

Образование: висше - бакалавър
Специалност: технологично предприемачество и иновации, инжинер-мениджър
ПКС: -

Милка Шейтанова

Длъжност: Учител теоретично обучение

Образование: висше - магистър
Специалност:
1.Начална училищна педагогика
2.Агроном, учител
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Лятиф Кушчу

Длъжност: Учител теоретично обучение

Образование: висше - магистър
Специалност:
1.Начална училищна педагогика
2.Педагогика - управление на образованието
3.Преподавател - инструктор
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Пенка Благоева

Длъжност: Психолог

Образование: висше - магистър
Специалност:
1.Психолог, учител по психология
2.Консултативна психология
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Красен Добрев

Длъжност: Педагогически съветник

Образование: висше - магистър
Специалност:
1.Психология
2.Социална психология
ПКС: -

Невена Костова

Длъжност: Учител ЦДО - начален етап

Образование: професионален бакалавър
Специалност: Педагогика на обучението по български език и литература
ПКС: -

Назлъ Шериф

Длъжност: Учител ЦДО - начален етап

Образование: висше - бакалавър
Специалност: Начална училищна педагогика
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Елена Филчева

Длъжност: Учител ЦДО - начален етап

Образование: висше - бакалавър
Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика
ПКС: -

Мария Христова

Длъжност: Учител ЦДО - начален етап

Образование: висше - бакалавър
Специалност: Начална училищна педагогика
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Жана Василева

Длъжност: Учител ЦДО - начален етап

Образование: специалист
Специалност: Начална училищна педагогика
ПКС: -

Десислава Колева

Длъжност: Учител ЦДО - начален етап

Образование: Студент
Специалност: История и география
ПКС: -

Силвия Николова

Длъжност: Учител ЦДО - прогимназиален етап

Образование: Висше - магистър
Специалност:
1.Електронна техника и микроелектроника
2.Учител по технологии
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Галина Вичева

Длъжност: Учител ЦДО - прогимназиален етап

Образование: Висше - магистър
Специалност: Химия и физика
ПКС: V - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Иванка Пенева

Длъжност: Учител ЦДО - прогимназиален етап

Образование: висше - магистър
Специалност: Биология и химия
ПКС: II - ШУ "Епископ Константин Преславски"