Меню Затваряне

Свободни места за ученици

2023/2024 учебна година

І клас – 8

ІІ клас – 15

ІІІ клас – 0

ІV клас – 0

V клас – 2

VІ клас – 3

VІІ клас – 22

VІІІ клас – 16, от които в специалност Агроекология 5 и в специалност Електронна търговия – 11

ІХ клас – 0

Х клас – 0

ХІ клас – 0

ХІІ клас – 5, от които 4 в специалност Агроекология и 1 в специалност Електронна търговия