Меню Затваряне

Свободни места за ученици

2020/2021

І клас – 0

ІІ клас – 0

ІІІ клас – 0

ІVа клас – 5

ІVб клас – 7

Vа клас – 8

Vб клас – 10

VІ клас – 0

VІІ клас – 0

VІІІ клас – 6, от които в специалност агроекология 2 и в специалност електронна търговия – 4

ІХ клас – 3 в специалност агроекология

Х клас – 8, от които 6 в специалност агроекология и 2 в специалност електронна търговия

ХІа клас – 8 в специалност агроекология

ХІб клас – 8 в специалност електронна търговия

ХІІ клас – 9, от които 5 в специалност агроекология и 4 в специалност електронна търговия