Меню Затваряне

Прием 2023/2024

Прием 2023 / 2024

През учебната 2023 / 2024 година СУ „Христо Ботев“ обявява прием на ученици в VIII клас по следните  професии:

  1. код: 621140 „Агроеколог“, специалност: 6211401 „Агроекология“ – 26 места
  2. код: 482040 „Организатор Интернет приложения“, специалност: 4820401 „Електронна търговия“ – 26 места 

Училищна комисия за прием в VIII клас

Заповед РД-606/19.06.2023

ГРАФИК на дейностите по приемането на учениците в VIII клас


Вид дейност

Срок

Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

03 – 21 май 2023 г.

Записване на учениците, насочени от комисията по чл.  95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016  г.

до 04 юли 2023 г.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  

05 – 07 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране 

до 12 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13 – 17 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране 

до 19 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

20 – 24 юли 2023 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране  

25 юли 2023 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 31 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

01 август – 02 август 2023  г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 04 август 2023 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора,

до 11 септември 2023 г.

Утвърждаване на осъществения държавен планприем

до 14 септември 2023 г. вкл.

Заповед на министра на образованието и науката