Меню Затваряне

Обществен съвет

Ирина Маджарова

Представител на институция: финансиращ орган

Николай Трифонов

Представител на институция: работодатели

Деница Димова

Представител на институция: родители

Жана Петрова

Представител на институция: родители

Янка Ганчева

Представител на институция: родители

Доника Георгиева

Представител на институция: родители

Албена Манушева

Представител на институция: родители

ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

УЧЕБНА 2019 - 2020 ГОДИНА

УЧЕБНА 2020 - 2021 ГОДИНА

УЧЕБНА 2021 - 2022 ГОДИНА