Меню Затваряне

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID – 19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

През настоящата учебна година добавяме още една голяма задача към постоянните и мащабни други, а именно – да опазим здравето на учениците, на работещите в училището, на семействата и всички около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация от разпространението на COVID–19. Това прави идните 10 месеца трудни и изискващи повече усилия от обичайното. Всички заедно трябва да намерим баланса между предпазливостта и отговорността за здравето ни, от една страна, и необходимостта да учим, работим и живеем относително нормално, от друга.

Навярно всички граждани разбраха, че в България учебната година ще стартира присъствено. Какви мерки сме взели в СУ „Христо Ботев“, за да направим училището, доколкото е възможно, максимално безрискова среда в условията на епидемия? По-голямата част от правилата са задължителни за всички училища в България, други са конкретизирани за нашето училище, съобразно спецификата му.

 1. Училището преминава от кабинетна в класна система, при която учениците ще учат в една стая, а учителите ще се местят за различните часове.
 2. Носене на лични предпазни средства /маски или шлемове/:
 • Всички ученици, учители, целият непедагогически персонал носят предпазни средства /маски или шлемове/ в общите закрити части на училищната сграда – фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, кабинети за общо ползване;
 • Учителите, които преподават на ученици от повече от 1 паралелка задължително носят маски или шлемове;
 • Учителите, които преподават само на 1 паралелка не са длъжни да насоят маски;
 • Учениците по време на час не са длъжни да носят маски или шлемове;
 • В училищните автобуси всички – ученици, учители, шофьори- носят маски или шлемове;
 • В училищния двор не е задължително носенето на маски;
 • Маските на учениците се осигуряват от родителите.
 1. В училищните автобуси на първите места ще сядат учениците от начален етап, които ще влизат през първата врата, на задните места – големите ученици, които ще влизат през втората врата
 2. Голямото междучасие на учениците от 1-4 клас ще бъде след първия час, а на 5-12 клас след втория учебен час.
 3. По време на отдиха учениците от 1-4 клас ще играят пред училищната сграда, всички останали – зад училищната сграда.
 4. Закуските на учениците от 1-4 клас ще се консумират в класните стаи или в училищния двор при хубаво време.
 5. Обяда ще се осъществява в училищната столова при допускане на не повече от две паралелки едновременно.
 6. При възможност – провеждане на повече часове на открито.
 7. Отделяне на входовете, както следва: 1-4 клас – през входа на нова сграда, останалите – през централен вход.
 8. При опашка от хора пред входовета и санитарните помещения се спазва отстояние от 1,5 м.
 9. Санитарните възли са разпределени между различните етапи.
 10. Учениците от 1 до 4 клас няма да напускат училищния двор.
 11. Родители, които придружават ученици нямат право да влизат в училищната сграда и да се задържат в училищния двор.
 12. Ограничава се влизането на външни лица в училищната сграда.
 13. Срещите между учители /класни ръководители/, педагогически специалисти и родители се препоръчва да се осъществяват по електронен път или на открито в училищния двор.
 14. Родителските срещи ще се осъществяват в електронна среда.
 15. Във всеки час на класа ще се провеждат в рамките на 5-10 минути беседи, свързани с правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия.
 16. В училището ще бъдат поставени множество нагледни информационни материали.
 17. Дезинфекция:
 • Подове, бюра, чинове, маси, первази, ключове за осветление, кранове и други – вечер след часовете и на обяд между двата учебни блока.
 • Парапети, брави на врати, санитарни помещения – в 8,00 ч., в 10,00 ч., в 13,30 ч., в 15 ч. и в 17,30 ч.
 • Клавиатури, мишки в компютърните кабинети – след всеки клас
 • Училищни автобуси – след всеки курс.
 1. Поставени са автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на двата външни входа.
 2. Поставени са дезинфектанти за ръце на всеки етаж и пред санитарните възли.
 3. Всеки ученик, който желае ще може да използва свой личен дезинфектант.
 4. Поставени са във всички санитарни възли течен сапун, тоалетна хартия, еднократни салфетки за ръце.
 5. Осигурена е топла вода във всички санитарни възли.
 6. Помещенията ще се проветряват всяко междучасие.
 7. Правила за поведение при съмнение или случай на COVID – 19 в училището:
 • По време на първия час, както и през целия ден учителите наблюдават учениците и ако установят, че има ученик, който е във видимо нездравословно състояние го изпращат в медицинския кабинет;
 • Ученик, който има грипоподобни симптоми /повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др./ се отделя в конферентната зала на училището или се извежда в училищния двор при хубаво време и там изчаква родителите, които са длъжни, след като им се е обадил учител или директор, да дойдат да вземат детето си с личен транспорт;
 • След като го вземат от училище, родителите се свързват с личния лекар по телефона и следват инструкциите му;
 • След ученика в училището се извършва щателна дезинфекция;
 • Ако се установи, че ученик има положителна проба за COVID – 19, родителят трябва да се информира директора на училището, който незабавно се свързва с РЗИ и й представя списък с учениците, учителите и персонала, които са били в контакт с ученика. След9 това следва затваряне на една или няколко паралелки или цялото училище и преминаване към електронно отдалечено обучение за 14-дневен карантинен период;
 • Ако се установи възрастен член на персонала, положителен към COVID – 19, се осъществава същата процедура, в зависимост от контактите му.
 1. Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние:
 • В началото на учебната година класните ръководители ще ус8тановят кои ученици имат възможност да се обучават синхронно, кои асинхронно и кои нямат възможност и ще се наложи да им се носят материали на хартия;
 • При преминаване към синхронно обучение ще се пишат отсъствия на учениците, които имат възможност, а не участват в обучението
 • В електронна среда може да премине за обучение и ученик, който по здравословни причини отсъства, разбира се, ако физическото му състояние позволява.

Дано успеем да съхраним здравето на всички ученици и персонала на СУ „Христо Ботев“ и техните семейства!

Последвайте ни и харесайте: