Меню Затваряне

Контакти

тел. за връзка: 051612140

e-mail: info-400108@edu.mon.bg

Директор

Светлана Петрова

тел: 0893450900
e-mail: s_vetrino@mail.bg

Заместник - директор учебна дейност

Севдалина Бъчварова

тел: 0897015760
e-mail: sbuchvarova@gmail.com

Главен счетоводител

Катя Колева

тел: 0894490844
e-mail: schetovodstvo_vetrino@abv.bg

Завеждащ административна служба

Виолета Петрова

тел:  0896650392